صفحه اصلی
پروژه ها
خدمات
درباره امکو
تماس با ما
 
  فهرست پروژه ها

طرح های مطالعاتی و شهرسازی
طرح های مسکونی
طرح های تجاری
طرح های مراکز آموزشی-فرهنگی-مذهبی و ورزشی
طرح های مراکز بهداشتی - درمانی و آزمایشگاهی
طرح های صنعتی
طرح های پارک سازی و فضای سبز
طرح های سیویل و حمل و نقل شهری
طرح برج های مسکونی - اداری و تجاری
طرح مراکز توریستی و جهانگردی
 
طرح تفصيلي منطقه 17 تهران
 

  موقعیت : منطقه 17 شهرداری تهران  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح توسعه و عمران (جامع) شهر اردكان سپيدان
 

  موقعیت : اردکان سپیدان  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

آماده‌سازي 110 هكتاري نورآبادممسني ـ سال 71
 

  موقعیت : نورآباد ممسنی  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح تفصیلی شهر قم
 

  موقعیت : شهر قم  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

آماده‌سازي 250 هكتاري شهر جديد بينالود
 

  موقعیت : شهر جدید بینالود خراسان  
  مساحت : 2500000  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

آماده‌سازي 297 هكتاري بروجرد ـ سال 71
 

  موقعیت : بروجرد  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح جامع و تفصيلي شهر اليگودرز در استان لرستان
 

  موقعیت : شهر الیگودرز  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

آماده‌سازي 212 هكتاري شهر جديد پرند
 

  موقعیت : استان تهران  
  مساحت : 2120000  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

شهرك مارليك كرج (فاز 3 و 4) ـ سال 69
 

  موقعیت : کرج  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح جامع و تفصيلي شهر دورود در استان لرستان
 

  موقعیت : شهر دورود  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح توسعه و عمران شهر جديد پرند
 

  موقعیت : استان تهران  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

شهرك 132 هكتاري دزفول ـ سال 69
 

  موقعیت : دزفول  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح جامع و تفصيلي شهر جديد بينالود در استان خراسان
 

  موقعیت : مشهد  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

آماده‌سازي 315 هكتاري اراضي شهر جديد پرديس 3
 

  موقعیت : استان تهران  
  مساحت : 3150000  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

آماده‌سازي مجتمع اداري خرم‌آباد ـ سال 69
 

  موقعیت : خرم آباد  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح جامع و تفصيلي شهر رودان در استان هرمزگان
 

  موقعیت : شهر رودان  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

آماده‌سازي 55 هكتاري لواسان
 

  موقعیت : لواسانات  
  مساحت : 550000  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح شهرك ديپلماتيك در منطقه شمال سد لتيان ـ سال 67
 

  موقعیت : لتیان  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح جامع و تفصيلي شهر میناب در استان هرمزگان
 

  موقعیت : شهر میناب  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

آماده‌سازي 120 هكتاري لتيان
 

  موقعیت : استان تهران  
  مساحت : 1200000  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح توسعه فيزيكي كرانه‌هاي درياي خزر ـ سال 56
 

  موقعیت :  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه اسلام‌آبادغرب
 

  موقعیت : اسلام آباد غرب  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

مطالعات طرح توسعه و عمران و تفصيلي شهر لتيان
 

  موقعیت : استان تهران  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح جامع و تفصيلي شهر لار ـ سال 56
 

  موقعیت :  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح جامع و تفصيلي شهر بروجرد در استان لرستان
 

  موقعیت : شهر بروجرد  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح جامع شهرستان شيروان ـ چرداول
 

  موقعیت : شیروان چرداول  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح جامع شهر زاهدان ـ سال 55
 

  موقعیت : زاهدان  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

مطالعات طرح جامع نمايشگاه بين‌المللي اكسپو پرند
 

  موقعیت : شهر جدید پرند  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح جامع شهرستان دره‌شهر
 

  موقعیت : دره شهر  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح جامع شهر ساري ـ سال 55
 

  موقعیت : ساری  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح سيماي شهري كمربند شرق اصفهان
 

  موقعیت : اصفهان  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح جامع شهرستان دورود
 

  موقعیت : دورود  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح جامع شهر قائم‌شهر (شاهی) ـ سال 55
 

  موقعیت : قائم شهر(شاهی)  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

مطالعات طرح جامع نمايشگاه بين‌المللي همدان
 

  موقعیت : همدان  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح جامع شهرستان اليگودرز
 

  موقعیت : الیگودرز  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح جامع و تفصيلي شهر كازرون ـ سال 55
 

  موقعیت : کازرون  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح تفصيلي محله 8 منطقه 17 تهران
 

  موقعیت : منطقه 17 شهرداری تهران  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح اسكان جمعيت تا سال 90 استان خراسان ـ سال 72
 

  موقعیت : استان خراسان  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح جامع شهر گرگان ـ سال 55
 

  موقعیت : گرگان  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح ساماندهي محلات 16 و 19 منطقه 17 تهران
 

  موقعیت : منطقه 17 شهرداری تهران  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح اسكان جمعيت تا سال 90 استان ايلام ـ سال 72
 

  موقعیت : استان ایلام  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح جامع و تفصيلي شهر جهرم ـ سال 55
 

  موقعیت : جهرم  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه قوچان و دره‌گز
 

  موقعیت : استان رضوی  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح اسكان جمعيت تا سال 90 استان لرستان ـ سال 72
 

  موقعیت : استان لرستان  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح جامع شهر زنجان ـ سال 54
 

  موقعیت : زنجان  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه ساري
 

  موقعیت : ساری  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

آماده‌سازي 75 هكتاري رودهن ـ سال 72
 

  موقعیت : رودهن  
  مساحت : 750000  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح جامع و تفصيلي شهر مرودشت ـ سال 54
 

  موقعیت : مرودشت  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح آماده‌سازي 250 هكتاري شهر جديد پرند (فاز 3)
 

  موقعیت : شهر جدید پرند  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح تفصيلي شهر آباده در استان فارس ـ سال 72
 

  موقعیت : آباده  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح جامع شهر آمل ـ سال 53
 

  موقعیت : آمل  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح آماده‌سازي 122 هكتاري شركت سرمايه‌گذاري مسكن
 

  موقعیت : شهر جدید پردیس  
  مساحت : 1220000  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح توسعه و عمران و ساماندهي منطقه سوهانك تهران
 

  موقعیت : سوهانک  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح تفصيلي شهر شيراز ـ سال 53
 

  موقعیت : شیراز  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

آماده‌سازي 350 هكتاري شهر جديد بينالود
 

  موقعیت : شهر جدید بینالود خراسان  
  مساحت : 3500000  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح آماده‌سازي 430 هكتاري در شهر جديد لتيان
 

  موقعیت : لتیان  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح جامع توريستي كرانه‌هاي درياي خزر ـ سال 45
 

  موقعیت :  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح توسعه و عمران (جامع) شهرستان اسدآباد همدان
 

  موقعیت : اسدآباد  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح مطالعاتي شهر جديد بينالود در استان خراسان
 

  موقعیت : شهر جدید بینالود خراسان  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      

طرح تفصيلي محله 8 منطقه 17 تهران
 

  موقعیت : منطقه 17 شهرداری تهران  
  مساحت :  متر مربع  
  تعداد طبقات :    
اطلاعات بیشتر      


© Copyright by www.emcoiran.com  All Rights Reserved                                                                                                                                       English   Login